Australia: Gum tree, Snowy Mountains, NSW
Advertisements